Solna Tandvård - Leg. Tandläkare

Det självklara valet i Solna

Priser

Prisexempel:

  • Tandlagning – fr. 650 kr
  • Tandbortagning – fr. 331 kr
  • Undersökning –  850 kr
  • Röntgen- fr. 60 kr
  • Tandhygienistbesök – fr. 545 kr
  • Tandblekning – fr. 2500 kr
  • Tandreglering med Inman Aligner – fr. 23 500 kr
  • Botox – fr. 1500 kr
  • Fillers – fr. 2000 kr
  • Implantat – pris efter konsultation

Priserna är före ATB, s.k. allmänt tandvårdsbidrag ( se nedan)

Tandvårdsstödet

Vuxna

Från och med det året du fyller 23 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning. Stödet innebär i korthet att alla som fyllt 23 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, det allmänna tandvårdsbidraget ATB. Bidraget är på 300 kronor per år för personer i åldrarna 30-74 år och 600 kronor per år för åldersgrupperna 23-29 år samt 75 år och äldre. Patienter med vissa sjukdomar kan också få särskilt tandvårdsbidrag STB för förebyggande tandvård.

Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget ATB eller STB). Ersättningen från försäkringskassan baseras dock inte på det faktiska bruttopriset hos tandläkaren, utan på Försäkringskassans s.k.referenspris, ett ersättningsgrundande belopp.

Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling. Du får alltid ett skriftligt kostnadsförslag. Ändringar i tandvårdsstödet från försäkringskassan kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändringar.

Barn

Barn och ungdomar till och med 22 år har kostnadsfri vård. Ring oss för listning av ditt barn.

Betalning

Betalning sker med betalkort, swish eller kontant vid varje behandlingstillfälle.